Christelijk koor Message

Christelijk koor Message zingt onder leiding van Marius van der Kuijl.
Meerstemmige partijen door bassen, tenoren, alten en sopranen.
De liederen worden á capella gezongen of begeleid door piano, orgel of band.
De repetitie is elke maandagavond en er zijn meerdere optredens per jaar, waaronder één concert.

Christelijk koor Message zingt natuur­geïnspireerd!

Om de zon ook in je hart te ervaren geeft Christelijk koor Message op zaterdagavond 11 juni 2016 in kerkgebouw De Inham in Hoogland een heerlijk concert met liederen geïnspireerd door de natuur. Onder leiding van dirigent Marius van der Kuijl brengt het koor een avondvullend en afwisselend programma waarin enthousiasme, balans en dynamiek bij elkaar komen.

Het concert zal aanvangen om 20:00 uur (deur is geopend vanaf 19.30 uur). De kosten bedragen €10,00 per persoon en €5,00 voor kinderen.

Kaarten zijn te reserveren via secretariaat@koormessage.nl of te koop aan de deur van kerkgebouw De Inham, Hamseweg 40 te Hoogland.

Projectleden gezocht voor gaaf project in voorjaar 2017

Op 11 juni 2016 houdt koor Message sinds lange tijd weer een voorjaarsconcert in plaats van een najaarsconcert. Details hierover kunt u verder op deze website lezen.

Vanaf september 2016 zal worden gestart met het project, dat we in 2017 voor Pasen willen uitvoeren. Het belooft weer een mooi spektakel te worden, waarbij projectleden van harte welkom zijn.

Een projectlid is een tijdelijk lid van het koor. Na aanmelding en de eerste repetitie, krijgt het projectlid net als de reguliere leden een stemtest. Nadat deze positief is doorlopen, ontvangt het projectlid de bladmuziek en komt zoveel mogelijk elke repetitie vanaf september 2016. Voor dit projectlidmaatschap betaalt het projectlid een vast bedrag aan contributie. Het projectlid hoeft niet mee te zingen met tussentijdse optredens, maar dat mag wel. Wel legt het projectlid zich vast aan het project, de kooravonden, de generale repetitie en de uitvoering.

Mocht je als bas, tenor, alt of sopraan zin hebben in een nieuw project, meldt je dan alvast aan via secretariaat@koormessage.nl. We kijken er naar uit om met een mooie groep mensen een gaaf project uit te voeren.

Repetities

Repetities vinden plaats op maandag van 20:00 tot 22:00 uur in De Herberg (Watersteeg 85, Amersfoort).

Contact

Secretariaat
Philip Wiegers 033-2778981
secretariaat@koormessage.nl